جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

رتبه نخست نام نوزادان چهارمحال و بختیاری به فاطمه اختصاص دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

رتبه نخست نام نوزادان چهارمحال و بختیاری به فاطمه اختصاص دارد

برترین نام های نوزادان

رتبه نخست نام نوزادان چهارمحال و بختیاری به فاطمه اختصاص دارد

محمدعلی رفیع پور، روز یکشنبه، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در شهرکرد اظهار داشت: در این مدت والدین 177 نوزاد، نام فاطمه را برای فرزندان خود انتخاب کردند. وی افزود: در سه ماهه نخست سالجاری، در نوزادان پسر نام محمدطاها با 114 مورد، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.وی تأکید کرد: در این مدت، انتخاب نام امیرعلی بر روی 112 نوزاد و برگزیدن نام زهرا بر روی 141 نوزاد، در رتبه دوم قرار گرفت. رفیع پور افزود: در سه ماه نخست امسال، والدین با انتخاب نام ابوالفضل بر روی 94 نوزاد و انتخاب اسم 82 نوزاد به نام نازنین زهرا، در جایگاه سوم قرار گرفتند. وی تصریح کرد: در این مدت نام امیرحسین بر روی 83 نوزاد و نام یسنا بر روی 66 نوزاد گذاشته شد که این نام ها در رتبه چهارم استان قرار دارند. مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در بین نوزادان پسر نامهای حسین، محمد، علی، مهدی، امیرعباس و امیرمحمد به ترتیب رتبه پنج تا دهم را به خود اختصاص داده اند. وی اضافه کرد: در نوزادان دختر نیز نامهای فاطمه زهرا، زینب، بهار، مریم، ریحانه و فاطیما، جایگاه پنجم تا دهم را در اختیار دارند.رفیع پور گفت: در سال 1393 نیز محمدطاها، امیرعلی، ابوالفضل، محمد، امیرحسین، حسین، علی، امیرمحمد، رضا و امیرعباس به عنوان 10 نام برتر نوزادان پسر انتخاب شد. وی اظهار کرد: در همین مدت، نوزادان دختر، بیشتر به اسم های فاطمه، زهرا، یسنا، نازنین زهرا، زینب، فاطیما، مریم، فاطمه زهرا، رها و ریحانه نامگذاری شدند.