جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

راه و چاه

Loading the player...
راه و چاه

اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است. آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. زهرا احمدی در برنامه راه و چاه به بررسی آسیبهای اجتماعی می پردازد و با مباحث کارشناسی راهکارهایی برای پیشگیری از این آسیبها ارائه می دهد. برنامه  راه و چاه به مدت 30 دقیقه در طبقه ج روزهای جمعه ساعت 18 و در ماه مبارک رمضان روزهای شنبه ساعت 13:30 به صورت ضبطی به روی آنتن می رود.

تاریخ تولید: 1396/01/18

تهیه کننده: زهرا احمدی

گوینده: زهرا خنکداری

گزارشگر: ابوالفضل هادیپور

صدابردار: محمد حداد

گوینده آیتم: مهرانه حیدری

نویسندگان: زهرا احمدی- زهرا خنکداری