جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

راه ولایت96/02/24 ویژه انتخابات با موضوع: حضور مردم در انتخابات ضامن امنیت ملی

Loading the player...
راه ولایت96/02/24 ویژه انتخابات با موضوع: حضور مردم در انتخابات ضامن امنیت ملی

برنامه راه ولایت: بیانات مقام معظم رهبری در مورد تمام مسائل کشور به مدت 5 دقیقه در ساعت 13:20هر روز به استثنای روزهای جمعه به تهیه کنندگی فاطمه رفیعی به روی آنتن می رود موضوع برنامه راه ولایت 96/02/24  ویژه انتخابات با موضوع: حضور مردم در انتخابات ضامن امنیت ملی می باشد

تاریخ تولید: 1396/02/24

تهیه کننده: فاطمه رفیعی