جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

راه اندازی کانون های جهاندیدگان در کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

راه اندازی کانون های جهاندیدگان در کشور

آغاز به کار کانون های جهاندیدگان

راه اندازی کانون های جهاندیدگان در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محسنی بند پی در شهرکرد با اشاره به تجربیات سالمندان گفت: با راهاندازی کانونهای جهاندیدگان و همچنین فرهنگ سراهای خاص، جهان دیدگان و سالمندان میتوان تجربیات این نسل را به جوانان و کودکان انتقال داد. وی از ایجاد مهدهای کودک در کنار کانون جهان دیدگان خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این مهدهای کودک، فرهنگ تکریم سالمندان هم ترویج میشود. وی گفت: تجربیات سالمندان نباید درخانهها بماند.