جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

راه اندازی خانه قصه در چهارمحال و بختیاری - نمایش محتوای خبر

 

 

راه اندازی خانه قصه در چهارمحال و بختیاری

بازنویسی و بازآفرینی ادبیات کهن وبومی درخانه

راه اندازی خانه قصه در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال وبختیاری گفت: خانه قصه باهدف ترویج فرهنگ قصه‌گویی وانتقال مفاهیم تربیتی ودینی به مخاطبان درشهرکرد راه‌اندازی شد. رحیمی با اشاره به تبادل تجربه میان قصه‌گویان، قصه پژوهان و دوست داران قصه گفت: یکی از اهداف راه‌اندازی خانه قصه در استان چهارمحال و بختیاری زمینه‌سازی برای رشد و پرورش پژوهشگران است. وی با اشاره به ارزش انتقال فرهنگ بومی از طریق داستان‌های کهن افزود: جمع‌آوری داستان‌های بومی و محلی یکی از اهداف ارزشمند خانه قصه این استان است. وی با اشاره به مشارکت افزون بر100مربی قصه گویی استان در این خانه گفت: ارائه پژوهش در زمینه ادبیات کهن ومدرن در ترویج فرهنگ قصه‌گویی وانتقال مفاهیم ازطریق قصه تاثیر بسزایی دارد. وی با اشاره به اینکه بازنویسی و بازآفرینی قصه‌ها در انتقال مفاهیم ادبیات کهن یکی از دستاوردهای مهم حوزه داستان است، گفت: بازنویسی و بازآفرینی ادبیات کهن وبومی یکی از زمینه‌های ارزشمند پژوهشگری درخانه قصه است. رحیمی بابیان اینکه بازنویسی وبازآفرینی متون کهن فارسی وادبیات شفاهی ومکتوب از دیگر اهداف مهم توسعه وتجهیزخانه قصه شهرکرد است. آموزش‌های علمی در زمینه قصه‌گویی و بازنویسی وبازآفرینی داستان‌های کهن راهکاری موثر در راستای ترویج قصه‌گویی وانتقال صحیح مفاهیم ادبی، تربیتی و دینی به مخاطبان است.