رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رابطه حضور مردم در انتخابات و تقویت امنیت ملی چیست؟

رابطه حضور مردم در انتخابات و تقویت امنیت ملی چیست؟


دانلود

وقتی مردم از انتخابات استقبال کنند و حضور گسترده ای داشته باشند حمایت خود از نظام را به جهانیان نشان خواهند داد.یک دست بودن مردم تاثیری عمیقی بر قدرت و فراهم کردن امنیت در کشور خواهد داشت