جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

ذاکر اهل بیت غلامرضا کیانی

ذاکر اهل بیت غلامرضا کیانی


ذاکر اهل بیت غلامرضا کیانی  فرزند پیر غلام اهل بیت علی مراد کیانی  اهل شهرستان لردگان و 37ساله است. وی مداحی اهل بیت از 9 سالگی را برای خود افتخار بزرگی می داند زیرا در زیر سایه اهل بیت و امام حسین(ع) قرار گرفته است