رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸

دیدگاه مردم درباره دور سوم مناظرات انتخاباتی

سومین و آخرین دور مناظرات انتخابات ریاست جمهور برگزار شد اما به راستی این مناظرات تا چه حد در تصمیم گیری مردم مفید بوده است