رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

دیدگاه مردم درباره دور سوم مناظرات انتخاباتی

دیدگاه مردم درباره دور سوم مناظرات انتخاباتی


سومین و آخرین دور مناظرات انتخابات ریاست جمهور برگزار شد اما به راستی این مناظرات تا چه حد در تصمیم گیری مردم مفید بوده است