سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دوباره بیا دم بگیریم به یاد امام شهیدان

دوباره بیا دم بگیریم به یاد امام شهیدان


دانلود

دوباره شده صحن هیئت پر از عطر نام شهیدان

دوباره بیا دم بگیریم به یاد امام شهیدان

که ما مرد راه حسینیم نبیند کسی ذلت ما

بمیریم و هرگز نگیریم امان نامه دشمنان را

که میثاق ما جز به عشق ولی نییست

که فریاد ما جز علی یا علی نیست

 

 خیلی ممنونم از اجرای زیبای آقای خدابخشی