رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

دوباره بیا دم بگیریم به یاد امام شهیدان

دانلود

دوباره شده صحن هیئت پر از عطر نام شهیدان

دوباره بیا دم بگیریم به یاد امام شهیدان

که ما مرد راه حسینیم نبیند کسی ذلت ما

بمیریم و هرگز نگیریم امان نامه دشمنان را

که میثاق ما جز به عشق ولی نییست

که فریاد ما جز علی یا علی نیست

 

 یعنی خدا آقای باقری را برای این چنین حال و هوایی ساخته.نمی دانید هر کلام ایشان از کربلا چه حال و صفای ی به ما جاماندگان اربعین می داد.خدا ایشان رابرای این استان و کشور حفظ نماید