جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

دفاتر پیشخوان خدمات دولت کارت هوشمند رانندگان و ناوگان را صادر می‌کنند - نمایش محتوای خبر

 

 

دفاتر پیشخوان خدمات دولت کارت هوشمند رانندگان و ناوگان را صادر می‌کنند

فعالیت‌های اجرایی بخش حمل و نقل جاده‌ای به دفاتر پیشخوان تفویض شد

دفاتر پیشخوان خدمات دولت کارت هوشمند رانندگان و ناوگان را صادر می‌کنند

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد به نقل از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های چهار محال و بختیاری در راستای تجمیع خدمات‌عمومی و دولتی و اجرای برنامه‌های دولت مبنی بر واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی بخشی از امور اجرایی حمل و نقل جاده‌ای این استان بوسیله دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان انجام می‌شود.  بنابراین گزارش براساس تفاهم‌نامه منعقده بین این اداره کل و استانداری برای اجرایی کردن مواد 46 و 47 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی، فعالیت‌های اجرایی قابل واگذاری در بخش حمل و نقل جاده‌ای استان احصاء و به دفاتر پیشخوان تفویض شده است. حسین مالکی در این خصوص گفت: انجام امور مربوط به صدور، تعویض، المثنی و تمدید کارت هوشمند رانندگان و ناوگان باری و مسافری با هدف تسریع و بهبود فرآیند انجام فعالیت‌های حمل و نقل و دسترسی آسان‌تر متقاضیان به این خدمات از طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت ارائه  می‌شود. معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان افزایش رضایت‌مندی و اجرای بهینه طرح تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از اتلاف وقت شاغلین بخش حمل و نقل و کاهش سفرهای غیرضروری، افزایش بازدهی در سرعت و کیفیت خدمات و ایجاد دولت الکترونیک را از جمله مزایای این واگذاری ذکر کرد همچنین دسترسی آسان به خدمات بخش حمل و نقل، حذف سفرهای غیرضروری درون‌شهری و برون‌شهری، کاهش مصرف انرژی، ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقلی، رضایت‌مندی متقاضیان و تکریم مردم را می‌توان از دیگر مزایای واگذاری امور مربوطه به دفاتر پیشخوان دولت دانست.