رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

دعوت داور بین المللی استان به سمینار الیت آسیا - نمایش محتوای خبر

 

 

دعوت داور بین المللی استان به سمینار الیت آسیا

داور بین المللی استان

دعوت داور بین المللی استان به سمینار الیت آسیا

داور بین المللی استان به سمینار الیت آسیا دعوت شد. موعود بنیادی فر روز چهارشنبه در سفر به امارات جدیدترین تستهای فیفا را با موفقیت پشت سر گذاشت.