جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹

در ادغام وزارت کار و تعاون بخش رفاه اجتماعی مغفول مانده است - نمایش محتوای خبر

 

 

در ادغام وزارت کار و تعاون بخش رفاه اجتماعی مغفول مانده است

نقش تأمین اجتماعی، در رشد شاخص های مختلف اجتماعی و بهبود وضعیت اقشار جامعه

در ادغام وزارت کار و تعاون بخش رفاه اجتماعی مغفول مانده است

به گزارش ایرنا، قاسم سلیمانی دشتکی، عصر یکشنبه، در کارگروه تخصصی امور اقتصادی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در ادغام این وزارتخانه ها، برای تحقق رفاه اجتماعی، هیچ نقشی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی نشده است. وی توجه بیشتر به تأمین اجتماعی را ضروری دانست و تأکید کرد: تأمین اجتماعی، نقش مهمی در رشد شاخص های مختلف اجتماعی و بهبود وضعیت اقشار جامعه دارد. سلیمانی دشتکی افزود: هدف از ادغام وزارتخانه ها، تعدیل نیروی انسانی مازاد و بهره گیری مطلوب از نیروی انسانی متخصص بوده که هنوز به سرانجام نرسیده است. وی تصریح کرد: کاهش تصدی گری دولت و سپردن امور به بخش غیردولتی از برنامه های مهم دولت ها بوده که هنوز به نتایج هدف گذاری شده، منجرنشده است. استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: به منظور کاهش بیکاری، افزایش اشتغال، ارتقای وضعیت معیشت مردم و رونق اقتصادی، باید سهم بخش تعاون در تولید افزایش یابد. سلیمانی دشتکی اضافه کرد: می توان با افزایش گلخانه ها و توسعه کشت های گلخانه ای در قالب تعاونی های تولید به رونق این بخش کمک کرد. وی عنوان داشت: تعاونی ها بهترین گزینه برای سرمایه گذاری و رسیدن سریع تر به توسعه به ویژه در مناطق روستایی است. سلیمانی دشتکی اظهار کرد: به همین منظور، تعیین تکلیف تعاونی های غیرفعال، تقویت تعاونی های نیمه فعال و کمک به تعاونی های فعال می تواند تأثیر بسزایی در افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد مولد داشته باشد.