رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

درد و دل عشایر کوهرنگ با رئیس جمهور

دانلود

با وجود اینکه عشایر کوهرنگ درد و دل های بسیاری با رئیس جمهور دارند اما باز هم پرشور و پر حرارت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند