رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

درخشش رادیو جهان بین در ارزیابی های ستادی از عملکرد مراکز 33 گانه - نمایش محتوای خبر

 

 

درخشش رادیو جهان بین در ارزیابی های ستادی از عملکرد مراکز 33 گانه

درخشش رادیو جهان بین در ارزیابی های ستادی از عملکرد مراکز 33 گانه

به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري:

در همایش سراسری معاونان صدای استان ها به میزبانی مرکز فارس، شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری به عنوان رادیوی برتر کشور در نیمه نخست امسال معرفی شد.

بر اساس ارزيابي اداره كل صداي استان هاي رسانه ملی از عملکرد شبکه های استانی صدا، شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری در شش ماهه نخست امسال در شاخص های کمی و کیفی، رتبه نخست را بین مراکز 33 گانه استانی به خود اختصاص داد.  

میانگین امتیاز ارزیابی برنامه ها در ستاد، کمیت و کیفیت برگزاری جلسات ارزیابی مراکز و انطباق با آئین نامه، تعداد برنامه های موفق ارزیابی شده در ستاد، تعداد عوامل موفق برنامه ساز در ارزیابی های ستاد، برنامه ریزی منشور پنج ساله، ویژگی ها و کیفیت چینش کنداکتور پخش شبکه و تعامل، برنامه ریزی سالانه، کمیت و کیفیت برگزاری جلسات طرح و برنامه مراکز و انطباق با آئین نامه، انجام سفارشات تولیدی و تعامل، کمیت و کیفیت حضور در جشنواره، اجرای مشترک با شبکه های استانی، اجرای مشترک با شبکه های سراسری و رادیو نما؛ محورها و شاخص های کمی و کیفی در ارزیابی شبکه های استانی رسانه ملي است.