رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

درخشش رادیو جهان بین در ارزیابی های ستادی از عملکرد مراکز 33 گانه - نمایش محتوای خبر

 

 

درخشش رادیو جهان بین در ارزیابی های ستادی از عملکرد مراکز 33 گانه

درخشش رادیو جهان بین در ارزیابی های ستادی از عملکرد مراکز 33 گانه

به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري:

بر اساس ارزيابي اداره كل صداي استان هاي رسانه ملی از عملکرد شبکه های استانی صدا در فصل تابستان در قالب
شاخص های کمی و کیفی، شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری رتبه دوم را با كسب مجموع امتياز93/88 (نود و سه و هشتاد و هشت صدم) بین مراکز 33 گانه استانی به خود اختصاص داد. 

میانگین امتیاز ارزیابی برنامه ها در ستاد، کمیت و کیفیت برگزاری جلسات ارزیابی مراکز، تعداد برنامه های موفق ارزیابی شده در ستاد، تعداد عوامل موفق برنامه ساز در ارزیابی های ستاد، چشم انداز پنج ساله، ویژگی ها و کیفیت چینش کنداکتور پخش شبکه و تعامل، برنامه ریزی سالانه، کمیت و کیفیت برگزاری جلسات طرح و برنامه مراکز و انطباق با آئین نامه، انجام تولیدات سفارشی، پیشنهادی و پیوست فضای مجازی برنامه های برند، حضور در جشنواره و میزبانی جشنواره، اجرای مشترک با شبکه های استانی، اجرای مشترک با شبکه های سراسری و رادیو نما؛ محورها و شاخص های کمی و کیفی در ارزیابی شبکه های استانی رسانه ملي است.