رونق تولید ملی | شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

درخشش رادیو جهان بین در ارزیابی های ستادی از عملکرد مراکز 33 گانه - نمایش محتوای خبر

 

 

درخشش رادیو جهان بین در ارزیابی های ستادی از عملکرد مراکز 33 گانه

درخشش رادیو جهان بین در ارزیابی های ستادی از عملکرد مراکز 33 گانه

به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري:

بر اساس ارزيابي اداره كل صداي استان هاي رسانه ملی از عملکرد شبکه های استانی صدا در فصل بهار در قالب13شاخص کمی و کیفی، شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری رتبه نخست را با كسب مجموع امتياز85/99 بین مراکز 33 گانه استانی به خود اختصاص داد.  

میانگین امتیاز ارزیابی برنامه ها در ستاد، کمیت و کیفیت برگزاری جلسات ارزیابی مراکز و انطباق با آئین نامه، تعداد برنامه های موفق ارزیابی شده در ستاد، تعداد عوامل موفق برنامه ساز در ارزیابی های ستاد، برنامه ریزی منشور پنج ساله، ویژگی ها و کیفیت چینش کنداکتور پخش شبکه و تعامل، برنامه ریزی سالانه، کمیت و کیفیت برگزاری جلسات طرح و برنامه مراکز و انطباق با آئین نامه، انجام سفارشات تولیدی و تعامل، کمیت و کیفیت حضور در جشنواره، اجرای مشترک با شبکه های استانی، اجرای مشترک با شبکه های سراسری و رادیو نما؛ محورها و شاخص های کمی و کیفی در ارزیابی شبکه های استانی رسانه ملي است.