خط مقدم

دل عاشقا تنگه از رفتنت
تو که پر کشیدی به سمت بهشت
تو رفتی ندیدی شبا مادرت
روی قاب عکست دعا می نوشت
تو سینه سپر کردی و دشمنت
با عشقی که تو قلبته دشمنه
اونایی که پهلو شکستن یه روز
حالا وقتشه قلبشون بشکنه
مقدم ترین خط دنیا تویی
شهیدا رو که خط به خط میبرن
با خونت نشون دادی که عده ای
جهانو به راه غلط میبرن
تو پروانگی کردی و دور شمع
نشستی و با عشق سنگر زدی
تو دل کندی از این زمینو یه روز
تو راه دفا از حرم پر زدی
تو رفتی و باید کسی بعد تو
لباس همین عشقو بر تن کنه
یه روز این چراغی که تو ذهنته
باید راه دنیا رو روشن کنه