جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

خرید تضمینی گندم از کشاورزان چهارمحال - نمایش محتوای خبر

 

 

خرید تضمینی گندم از کشاورزان چهارمحال

خرید تضمینی از کشاورزان

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 41 هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد.'محسن ضیایی' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این میزان گندم در غالب پنج هزار محموله از ابتدای خرداد ماه امسال تا پایان مهرماه از کشاورزان خریداری شد. وی افزود: هر کیلوگرم گندم معمولی به قیمت 10 هزار و 500 ریال و هر کیلوگرم گندم دروم 10 هزار و 800 ریال از کشاورزان خریداری شد. ضیایی ادامه داد: 430 میلیارد ریال، هزینه خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان شده که تا پایان مهرماه به کشاورزان پرداخت شده است و معوقه ای وجود ندارد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سال گذشته در مدت زمان طرح خرید تضمینی گندم از کشاورزان، 24 هزارتن گندم خریداری شده است. طی سال زراعی جاری 38 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم دیم و 26 هزار هکتار به کشت گندم آبی اختصاص یافته است.