حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۷

خجسته باد این پیروزی

این قطعه را محمد گلریز برای پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت بر داعش خوانده است.