جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

حادثه هیچ گاه خبر نمی کند

Loading the player...
حادثه هیچ گاه خبر نمی کند

برنامه کارشناس محور "حادثه هیچ گاه خبر نمی کند" به تهیه کنندگی فیروزه بنی طالبی در روزهای فرد ساعت 11:15 با هدف ارتقاء آگاهی مخاطب در مواجهه با حوادث غیرمترقبه به صورت تولیدی به روی آنتن میرود . این برنامه با مشارکت سازمان مدیریت بحران استان  تولید می شود.

تاریخ تولید: 94/04/01

تهیه کننده: فیروزه بنی طالبی / گزارشگر: فاطمه رفیعی / گوینده: رضا علیدادی /