جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

جریان انتخابات باید یک جریان صحیح باشد

جریان انتخابات باید یک جریان صحیح باشد


Loading the player...

ماهرچقدر هم خوب رفتار کنیم آنهایی که باید اشکال کنند ، می کنند. قبل از این هم که انتخاباتی در کار باشد وقتی انتخابات نزدیک شد شروع کردند به اینکه انتخابات آزاد نیست  و مردم پای صندوقهای رای نمی روند. ما به این حرفها کاری نداریم.