رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، پیگیری مطالبات صنفی خود را خواستار شدند - نمایش محتوای خبر

 

 

جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، پیگیری مطالبات صنفی خود را خواستار شدند

پیگیری مطالبات جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور

جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، پیگیری مطالبات صنفی خود را خواستار شدند

به گزارش روز شنبه ایرنا، در این نامه که توسط حبیب الله فاضلیان دهکردی نگارش و به خبرگزاری ایرنا ارائه شده، از آزمایشگاه های بالینی به عنوان مهمترین رکن تشخیص در پروسه درمان، پایانه انواع میکروبها، ویروسها، قارچها، انگلها و جمیع عوامل بیماریزا در سطح جامعه نام برده شده است. در این نامه آمده است: کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی که مهندسان مشاور پروسه درمان و طراحان نقشه راه سلامت جامعه و سفیدپوشان گمنام در پشت صحنه بهداشت و درمان محسوب می شوند، همواره در معرض آلودگی های فوق الذکر و انواع خطرات شیمیایی و پرتویی قرار دارند. وی در این نامه افزوده است: حقوق و مطالبات حقه جامعه آزمایشگاهی مع الاسف همواره یا دیده نشده و یا دستخوش تغییر و تحولات مدیریتی در طول زمان شده و کماکان بصورت معلق، چشم انتظار سرانگشت تدبیری مشکل گشا باقی مانده است.  به گزارش ایرنا، حدود 23 هزار کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد(دکترهای این رشته انجمن های مستقل و تخصصی خود را دارند) در جامعه صنفی آزمایشگاهیان کشور عضویت دارند.