رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

تیم دبیرستان شهید بهشتی مال خلیفه قهرمان مسابقات فوتسال منطقه ی فلاردشد - نمایش محتوای خبر

 

 

تیم دبیرستان شهید بهشتی مال خلیفه قهرمان مسابقات فوتسال منطقه ی فلاردشد

مسابقات فوتسال منطقه ی فلارد

تیم دبیرستان شهید بهشتی مال خلیفه قهرمان مسابقات فوتسال منطقه ی فلاردشد

تیم دبیرستان شهید بهشتی مال خلیفه قهرمان مسابقات فوتسال منطقه ی فلاردشد

تیم دبیرستان شهید بهشتی مال خلیفه قهرمان این دوره از موسابقات شد تیم دبیرستان شهید بهشتی مال خلیفه در این مسابقات با شکست حریفان خودبه مقام برتر رسید، مسابقات فوتسال منطقه ی فلارد با شرکت 7 تیم و بصورت دو حذفی برگزار شد