رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

تعلیف دام 8برابر ظرفیت مراتع چهارمحال وبختیاری - نمایش محتوای خبر

 

 

تعلیف دام 8برابر ظرفیت مراتع چهارمحال وبختیاری

بیشترین سطح مراتع فقیر و متوسط اند

تعلیف دام 8برابر ظرفیت مراتع چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت:هم اکنون مراتع این استان ظرفیت چرای 700 هزار واحد دامی برای مدت 100روز را داراست اما با آغاز فصل کوچ بیش از سه میلیون واحد دامی در مراتع این استان چرا می کنند. نصیری افزود: هم اکنون17 هزار پروانه چرای واحد دامی در این استان صادر شده است. وی گفت: به دلیل وجود دام و بهره بردار بیش از ظرفیت، مراتع استان چهارمحال و بختیاری به سمت فقیر شدن پیش می رود. معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین سطح مراتع این استان فقیر و متوسط اند و فقط سه درصد مراتع استان چهارمحال و بختیاری را سطوح خوب شامل می شود. نصیری گفت:معیشت 20 هزار خانوار در استان چهارمحال و بختیاری، به مراتع وابسته است. مراتع استان چهارمحال و بختیاری، یک میلیون و 93 هزار هکتار از وسعت این استان را به خود اختصاص داده است.