جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

تریبون آزاد(فرد اصلحی که انتخاب می شود چه کاری باید انجام دهد)

تریبون آزاد(فرد اصلحی که انتخاب می شود چه کاری باید انجام دهد)


هر کدام از مردم استان از رئیس جمهور آینده انتظارات و توقعات خاصی دارداز جمله : برقراری اشتغال، کنترل تورم، پرداخت به موقع حقوق ها، آشنایی با مشکلات مردمی و رونق اشتغال