تا انتخابات

افزایش میزان مشارکت در انتخابات یکی از شاخصه‌های مهم برگزاری انتخابات در هر کشوری است همچنین یکی از شاخصه‌های مهم دموکراسی در دنیا بحث انتخابات است به طوری که در هر کشوری به تناسب افزایش میزان مشارکت مردم رونق دموکراسی افزایش پیدا می‌کند.هرچه شرکت مردم در انتخابات بیشتر باشد دامنه امنیتی درون و خارج کشور افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن اقتدار جمهوری اسلامی به دوستارانش در خارج از کشور منتقل شده و ترس و ناامیدی و یاس را در دشمنان ایجاد می‌کند .زندگی در سایه مصونیت اقتدار کشور را به دنبال خواهد داشت و زمینه دست‌اندازی دشمن به جمهوری اسلامی را کم کرده و امنیت و آرامش را برای کشور و دوستداران انقلاب اسلامی رقم می‌زند؛ همچنین باعث ناامنی دشمنان در عرصه بین‌المللی و عزت و اقتدار و شادمانی دوست داران انقلاب می‌شود. اگر مشارکت حداکثری در انتخابات رقم زده شود امکان چانه‌زنی جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی افزایش پیدا کرده و طبیعتا با این قدرت ایران می‌تواند از حق و حقوق خود به بهترین شکل دفاع کند در این زمان است که دنیا می‌فهمد که دموکراسی و حقوق بشر به بهترین شکل در ایران رعایت می‌شود و مردم از جایگاه ویژه‌ای در تعیین سرنوشت‌شان برخوردارند. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات جمهوریت و اسلامیت نظام را به بهترین شکل به دنیا نشان می‌دهد. در کنار مشارکت حداکثری مردم باید فردی کارآمد را انتخاب کنند که با داشتن برنامه عملیاتی بعد از تحقق حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی را رقم زند. ویژه برنامه تا انتخابات به تهیه کنندگی مهشید موسویان به استقبال انتخابات رئیس جمهوری و شورای اسلامی شهرو روستا  می رود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مهشید موسویان

گوینده: زهرا خنکداری

صدابردار: شهناز نادری

گزارشگر: فاطمه رفیعی

نویسنده: مهشید موسویان

تاریخ تولید: 1395