رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

تاثیر رای ما در سرنوشت کشور و استان

دانلود

 تجربه های گذشته به مردم ثابت کرده است که هربرگ رای در سرنوشت ما و آینده کشور تاثیرگذار است.لذا هر کسی باید توجه داشته باشد که یک رای به تنهایی کاری نمی کند اما در مجموع کارساز است و سرنوشت ها در کشورهای دموکراتیک نیز در روز رای گیری و بعد از آن مشخص می شود.