جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

تابلوهای تبلیغاتی مرکز چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

تابلوهای تبلیغاتی مرکز چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شود

توجه به اختلال در سیمای شهری بر بهداشت روانی جامعه تاثیر می گذارد

تابلوهای تبلیغاتی مرکز چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شود

به گزارش ایرنا، بهروز محمدپور دهکردی روز یکشنبه،اظهار داشت: نبود تناسب در زوایای دید ناظران و بی هویتی در تبلیغات، مهمترین هدف از ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در شهرکرد به شمار می رود. وی تأکید کرد: وجود آلودگی های بصری، منجر به نارضایتی شهروندان، اختلال های روحی – روانی و ناهنجاری رفتار ی در سطح جامعه بوده که یکی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت زندگی شهر نشینی است. محمدپور دهکردی افزود: تبلیغات و فضاسازی ضابطه مند، باعث ساماندهی منظر شهری و فراهم شدن آرامش فکری شهرنشینان می شود. وی تصریح کرد: به همین منظور سازمان رفاهی – تفریحی شهرداری شهرکرد، بر مبنای بند 'ب' ماده 7 اساسنامه این سازمان،اقدام به ساماندهی تبلیغات شهری می کند. مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد بیان داشت: با توجه به تأثیرگذاری انجام هرگونه تبلیغات محیطی در سیمای بصری شهر، یکی از اهداف عمده حوزه زیبا سازی شهری، ایجاد بهداشت روانی جامعه و ضرورت پیشگیری از اختلال در سیمای شهری است. وی اضافه کرد: به همین منظور، با نگاهی دقیق به سطح شهر، به دلیل ناهماهنگی پلاکاردها و تابلوهای غیرمجاز، فضای شهری نامناسبی در معرض دید شهروندان قرار گرفته است. محمدپور دهکردی عنوان داشت:این در حالی است که مطابق با آیین ساماندهی تابلوهای سطح شهر، به منظور جلوگیری از اغتشاش بصری و سلب حقوق شهروندان، نصب هر گونه پلاکارد و تابلوهای غیرمجاز، در حاشیه معابر اصلی و پیاده روها ممنوع است. وی اظهار کرد: به منظور اجرایی شدن ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی شهرکرد، در مرحله نخست اطلاع رسانی کامل صورت گرفته است. مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد ادامه داد: پس از این موضوع، به واحدهای دریافت کننده اطلاعیه که در مدت زمان یادشده اقدامات لازم را انجام ندهند، اخطار داده می شود. وی بیان کرد: پس از آن به واحدهای بی توجه به اخطارهای قبلی، با ارائه گزارش مستند از روند کار، اقدام به جمع آوری تابلوها می شود. محمدپور دهکردی یادآور شد: ساماندهی تبلیغات صنفی و محیطی با توجه به وضعیت نابهنجار تابلوهای سردرب واحدهای صنفی، ضرورت دارد.