جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

بی بی مریم بختیاری

Loading the player...
بی بی مریم بختیاری

بی بی مریم بختیاری (۱۲۵۰-۱۳۱۶ش) دختر حسینقلی خان ایلخانی در دوران مشروطه، در کنار برادرش سردار اسعد بختیاری، شجاعت و اقتدار ستودنی از خود به یادگار گذاشت. او بانویی تحصیل کرده و از روشنفکران عصر مشروطیت بود که همواره به حمایت از آزادیخواهان برخاست. او مبارزی دلیر و جنگاوری بی باک و آزادی خواه بود و هرگز در برابر ظلم و استبداد بیگانگان و حکومت های دیکتاتوری ایران سر تعظیم فرود نیاورد!. همچون همه زنان ایل بختیاری؛ به مثابه زندگی ایلیاتی در فنون تیراندازی و سوارکاری ماهر بود، و چون همسر خان و جانشین او محسوب می شد، عده‌ای سوار در اختیار داشت و در مواقع ضروری به یاری مشروطه خواهان می‌پرداخت.سردار بی بی مریم بختیاری از مشوقین اصلی برادرش سردار اسعد بختیاری، جهت فتح تهران محسوب می‌شد. وی با فرستادن نامه‌ها و تلگراف‌های مختلف بین سران ایل و سخنرانی‌های بسیار مهیج و گیرا، افراد ایل بختیاری را برای مبارزه با استبداد صغیر (استبداد محمدعلی شاهی) آماده می کرد. نام بی بی مریم همواره به عنوان یک شخصیت‌ های شناخته شده ضداستعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بوده‌است.کبری موسوی قهفرخی در این مستند با استفاده از نظر کارشناسان مروری اجمالی بر زندگی این سردار بختیاری دارد.

تاریخ تولید: 1395/05/25

تهیه کننده: کبری موسوی قهفرخی

گوینده: فاطمه احمدیان

نویسنده: کبری موسوی قهفرخی

صدا بردار: بهرام آستی

مشاور: مهرداد افضلی

کارشناسان: دکتر پریچهر سلطانی- دکتر محمود کرمپور- مصطفی علیزاده