جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

بنگ آبادی

تهیه کنندگان:  ملک احمدیان و زهرا اسماعیلی

گویندگان: حامد ایرج پور و مریم خلجی

گزارشگر: مصطفی راد

نویسندگان: کبری حیدری، زهرا احمدی، نرگس رئیسی

بنگ آبادی عنوان یکی از تولیدات رادیو جهان بین ویژه روستاییان گرامی است که شنبه تا چهارشنبه از ساعت  20:00به تهیه کنندگی ملک احمدیان و زهرا اسماعیلی با رویکرد معرفی روستاهای استان، ظرفیت ها و توانمندی های روستا و اطلاع رسانی در زمینه های مختلف به روی آنتن می رود. این برنامه در بخش های عنون سال، خبرهای آبادی، صدای گرم روستاییان با گویش های مختلف، معرفی شهدای اهل روستا، نمایش و گزارش؛ صفا و صمیمیت زندگی روستایی را انعکاس می دهد.

سال تولید: 1399