بلال بلال

چه خوبه (ولا) مال بار ونه (ولا به خدا) پا چشم كوهرنگ

تا بيان (ولا) يك بگرن (ولا به خدا) چارلنگ و هف لنگ

بلال بلال هاي بلال بلال هاي گلم تند پاته وردار

تا بخونم مو سي گلم (هاي ولا) بلال و يار يار

تشمالون (ولا) كار ايكنن (ولا به خدا) اي مال و او مال

تش نها (ولا) گوشه دلم (ولا به خدا) دنگل تي‌كال

بلال بلال هاي بلال بلال هاي گلم نوفتت كوچيره

به كمند اُ پللت، (هاي ولا) دلم اسيره

چه خوبه مال بار ونه (هاي ولا) بال اَوِ سور

دست گل مينه دستم بو (هاي ولا) چشم حسيد كور

بلال بلال هاي بلال بلال هاي گلم لو برگِ بيدي

اوويم بي كه بينمت (هاي) گلم ديدم نبيدي

**********************************

چه خوبه مال ، بساطش رو بذاره پاي چشمه‌ي كوهرنگ

تا بيان دور هم جمع بشن اقوام چهارلنگ و هفت لنگ

بلال بلال، گلم زود پاتو بردار (قدم بردار)

تا بخونم من برا گلم والله آواز بلال و آواز يار يار

تـُشمال‌ها كار مي كنن (مي‌نوازند) توي اين مال و اون مال

آتيش گذاشت والله گوشه‌ي دلم، والله به خدا «دونه‌ي گل»  «چشم رنگي»

بلال بلال، گلم بيني‌ات كوچيكه

به كمند اون گيسوهات، دلم اسيره

چه خوبه مال، بساطش رو بذاره كنار رودخانه‌ي «او سور»

دست گل، توي دستم باشه، چشم حسود كور

بلال بلال، گلم، لب‌هات مثل برگ درخت بيد است

اومدم كه ببينمت، اي گلم ديدم نبودي