بزرگترین پل زیر قوسی کشور

بزرگترین پل زیر قوسی کشور


خیز قوس پل کارون چهار حدود 67 متر است و با توجه به زیرآب رفتن شریان ترددی محور ایذه - شهركرد ساخت این پل به عنوان مسیر ارتباطی جایگزین در دست انجام است. دهانه اصلی این پل 300 متر، طول عرشه آن 380 متر و عرض آن 11 و هشت دهم متر است كه دارای دو باند سواره رو و دو پیاده رو در طرفین است. ارتفاع این پل عظیم از كف دره 250 متر و فاصله آن از سطح آب دریاچه در بالاترین حد آبگیری 72متر است. برای ساخت این پل سه هزار و 750 تن سازه فلزی استفاده شده و عرشه آن تمام فلزی است. بهره گیری از عرشه تمام فلزی، افزایش دهانه قوسی پل تا 50 متر و بارگذاری و تحلیل دینامیكی دقیق این پل در برابر زلزله و باد از ویژگی های خاص این پل است. باتوجه به اینكه محل نصب پل زیرقوسی كارون چهار در 40 كیلومتری گسل ناغان قرار دارد، تحلیل دقیق دینامیكی برای پیشگیری از حركت های غیر هم فاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یك متر طول این پل تحمل سه تن بار را دارد و توان تحمل این پل بر اساس آیین نامه نحوه بارگذاری راه های ایران انجام شده كه قابلیت تردد برای انواع وسایل نقلیه سنگین را ایجاد می كند.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.