بر بام افتخار(نقش شوراها در توسعه روستاها)

بر بام افتخار(نقش شوراها در توسعه روستاها)


تشكيل شوراهاي اسلامي در نواحي روستايي،  اقدامي بسيار موثر در فرايند مردم سالاري و مشاركت مردم در سرنوشت خويش محسوب مي شود. در نواحي روستايي كه در چند دهه اخير خلا مديريت وجود داشت، تشكيل شوراها اهميت بسيار بيشتري نسبت به نواحي شهري دارد، چرا كه شوراها توانسته اند خلا مديريت را در روستاها پر كنند. شوراهاي اسلامي به عنوان يك نهاد قانون گذاري در مقياس كوچك و محلي مي توانند كمبود هاي موجود در روستاي خويش را به خوبي شناخته و نسبت به آنها برنامه ريزي نمايندو حتي در انعكاس موانع و مشكلات توسعه روستاي مربوطه را به شوراي بخش مي نمايندتا تصميم گيري هاي لازم راجع به اين مشكلات در رده هاي بالاي مديريتي انجام گيرد. تشكيل شوراهاي اسلامي روستايي اقدام بسيار موثر در فرايند مشاركت مردم در توسعه نواحي روستايي محسوب مي شود.در این برنامه بر بام افتخار با حضور آقایان طاهری و کیهانی از اساتید دانشگاه به بررسی نقش شوراهاي اسلامي و دهياري ها در توسعه پايدار روستايي پرداخته می شود

Loading the player...
سال تولید: 1396/02/11
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان: رحیم دانش شهرکی

مجری و نویسنده: جلیل رضوی دهکردی

تصویربردار: ایوب پشتوار، حمید عسگری، شهراد طاهرزاده

صدابردار: رضا داوودی

کارشناسان: سید باقر حسینی، آقای علیمحمدی، آقای کیهانی و آقای طاهرزاده (اساتید دانشگاه)