بر بام افتخار(نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در جامعه)

بر بام افتخار(نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در جامعه)


يكي  از  ثمرات  بزرگ  انقلاب  شكوهمند  ايران  در  دهه  اخير  شكل  گيري  شوراهاي  اسلامي  شهر  و  روستا  بوده  كه  توسط  رأي  مردم  تعيين  مي  شود  در  همين  زمينه  با  انتخاب شوراها و اداره بخشي از امور اجرايي كشور با تكيه بر روند آزاد تبادل دانش،بينش ،نظارت و آراي مردم گامي مهم در واگذاري امور به سازمان هاي محلي برداشته شد .شوراهاي شهري و روستايي تبلور حضور مردم،ديدگاه ها،افكار،خواسته ها،نيازها و تمايل مردم در صحنه ي  جامعه است و شوراي شهر به عنوان يك عنصر از مديريت شهري در اداره شهرها در سطح محلي نقش مهمي را بر عهده گرفته است و تشكيل شوراهاي اسلامي شهرها مي تواند نقطه عطفي در براي مديريت مشاركتي در ايران باشد . رحیم دانش شهرکی در برنامه بر بام افتخار به بررسی این موضوع مهم و وظایف نهادهای مختلف در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا  می پردازد.

Loading the player...
سال تولید: 1396/01/28
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان: رحیم دانش شهرکی

مجری و نویسنده: جلیل رضوی دهکردی

تصویربردار: ایوب پشتوار، حمید عسگری، شهراد طاهرزاده

صدابردار: رضا داوودی

کارشناسان: سید باقر حسینی، آقای علیمحمدی و آقای طاهرزاده (اساتید دانشگاه)