حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

به گزارش مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران با هدف بستر سازی و ارائه راهکارهای اجرایی در خصوص پیاده سازی اولویت ها و اهداف چارچوب سندای برای کاهش خطر پذیری سوانح(SFDRR2015-2030 )و در سایر موضوعات حوزه مدیریت بحران از تاریخ 26 لغایت 27 بهمن سال جاری در تهران برگزار می گردد