برندگان مسابقه ویژه برنامه عید غدیر 1395/06/30

میلاد خسروی راستاب
جهانگیر اسماعیلی قلعه سلیم