برندگان جشن انقلاب

شهرام ابراهیمی

بهرام

فرخشهر

سوسن اسماعیلی

سهراب

سرتشنیز

اکبررئیسی

رحمت الله

گهرو

کیان محمودی

ایوب

عیسی آباد

زهرا عباسی

نوشاد

سورشجان

پروین شیخ پور

قاسم

هارونی

محمدفاضل صادقی

 

سورشجان

سکینه کریمی

کریم

شمس آباد

پیام حیدری

بهادر

شهرکرد

سعید نادری شورابی

اسفندیار

شوراب صغیر

مرضیه رضایی

غلامعلی

سلم

رحیمه رفیعی

 

شهر کیان

مهسا صابری

علی

مهدیه

مجید احمدی

 

چوبین

نسرین حیدری

 

ایرانچه

وهاب سلحشوری

 

21/11/93