رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

برنامه ریزی برای برطرف شدن مشکلات شبکه های مخابراتی در شهرستان اردل - نمایش محتوای خبر

 

 

برنامه ریزی برای برطرف شدن مشکلات شبکه های مخابراتی در شهرستان اردل

Loading the player...

برای برطرف شدن مشکلات شبکه های مخابراتی در شهرستان اردل برنامه ریزی شده است.