رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

بررسی راه حلهای رفع موانع پیش روی تولید در واحدهای صنعتی استان بررسی - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی راه حلهای رفع موانع پیش روی تولید در واحدهای صنعتی استان بررسی

Loading the player...

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رفع موانع پیش روی کارخانه ها و واحدهای صنعتی را موجب پویایی پایه های اقتصادی کشور دانست