رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

برای حضور حداکثری آماده ایم

برای حضور حداکثری آماده ایم


این روزها درمورد حضور در انتخابات 29 اردیبهشت ماه از هر کس سوال کنیم  با پاسخ قطعا روبه رو می شویم  این مساله نشاندهنده حضور حداکثری ملت ایران برای انتخاب فرد اصلح می باشد