جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

برای ایران

تهیه کننده: فاطمه دهقانی

گوینده : زهرا خنک داری

گزارشگر: فاطمه رفیعی

نویسنده: اسماعیل طادی

صدابردار: شهناز نادری

با نامگذاری سال 1399 به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری رادیو جهان بین برنامه برای ایران را با رویکرد رونق تولید و جهش تولید به روی آنتن برد. این برنامه به تهیه کنندگی فاطمه دهقانی و با گویندگی زهرا خنک داری هر ماه در 3قسمت 30 دقیقه ای تولید می شود و روزهای چهارشنبه ساعت 13:00 به روی آنتن می رود. صحبت های کارشناسان اقتصادی و مرتبط با امر تولید، گزارش، ترانه هایی با مضمون وطن  واقتدار کشور و آنونس های اقتصادی آیتم های این برنامه را تشکیل می دهند

سال تولید: 1399