سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

بخوان روضه خوان بار دیگر

بخوان روضه خوان بار دیگر


بخوان روضه خوان بار دیگر

بیا شرح آن ماجرا کن

بیا بغض یک ساله مان را

به یک روضه حاجت روا کن

روایت کن از دشت ماتم

بخوان خط به خط روضه هایت

ولی بگذر از خط آخر

که سر بسته ماند حکایت

بیا ای دل امشب

به پابوس این غم

بیا تا بباریم چو باران نم نم

 خیلی ممنونم از اجرای زیبای آقای خدابخشی