رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

بخش بُلْداجی

بخش بُلْداجی


بلداجی يکی از بخشهای شهرستان بروجن بوده و بنا بر سر شماری مرکز آمار ايران، جمعيت اين بخش در سال ۱۳۸۵ برابر با  ۲۰۸۶۱ نفر بوده است.  اين بخش دارای ۱۴ روستا به نام های آقبلاغ، کل بی بک، آورگان، سنگ چين، سيبک، خدرآباد، خانی آباد، سيف آباد، ساکی آباد، متوئی، گلوگرد، علی آباد، سلطان آباد و دستگرد می باشد. شهرب لداجی مرکز بخش بلداجی است و نام قديم ی آن بولداشی بوده است. اين شهر در فاصله تقريبی ۳۵ کيلومتری جنوب غربی بروجن قرار دارد. جمعيت آن ۲۰۶۸۸ نفر است (برآوردسال ۱۳۹۰).  در کنار اين شهر تالاب بين‌المللی چغاخور قراردارد و امامزاده حمزه علی در کنار اين شهر پذيرای هزاران زائر از سراسر کشور است. در مورد وجه تسميه اين شهر اقوال گوناگونی مطرح است که به موجب يکی از آنها، در روزگاران گذشته جلگه و مراتع اطراف اين شهر محل ييلاق برخی از طوايف ترک زبان بوده است.