جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

با هر قدم دوباره می طپد دلم

با هر قدم دوباره می طپد دلم


دانلود

با هر قدم دوباره می طپد دلم

به شوق دیدن حرم

به یاد زینب نشسته بر لب

سرود غم

هر کس ز گوشه ای آمده

اما شبیه یکدیگریم

دور از نژاد و رنگ و زبان

گویا همه زیک مادریمخیلی ممنونم از اجرای زیبای آقای خدابخشی