سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

بافت پیچ یک طرفه

بافت پیچ یک طرفه


Loading the player...

دانلود

برای پیچ یک طرفه روی کار را از زیر می بافیم به این صورت که دانه اول را از میل در می آوریم دانه بعدی را از رو می بافیم و 4دانه را از زیر می بافیم مجددا یک دانه باید از رو بافته بشود .پشت کار دانه اول را از میل در می آوریم و دانه های بعدی را همانطور که می بینیم می بافیم . دوباره در رج روی کار برای انداختن پیچ چهار دانه را از میل خارج می کنیم و با میل سمت راست از پشت کار دوتای سمت چپ را می گیریم و با میل سمت چپ از روی کار دوتای سمت را می گیریم روی میل می اندازیم و از زیر می بافیم . این کار را به صورت برعکس نیز می توانیم انجام دهیم دودانه رو در اطراف پیچ برای بهتر نمایش دادن پیچ می باشند. این بافت را تا سه یا چهار رج ادامه می دهیم و سپس پیچ را عوض می کنیم

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (6 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.