رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

بافت دستكش اسكي

Loading the player...

دانلود

سي دانه براي بچه ،مقداري كشباف ،ده سانت ساده بافي ،هر هفت دانه يكي كور ،در رج بعد پشت را ساده بافي ميشود،

دانه كور شده با دانه دسته چپي كور ميشود و هر رج كم ميشود .ده عدد يا يازده عدد كه ماند همه را با هم كور كرده

درز دوخته ميشود .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.