سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

بازی محلی هفت سنگ

بازی محلی هفت سنگ


Loading the player...

دانلود

بازی هفت سنگ از بازی های بومی و محلی کشور است اما در استان چهارمحال و بختیاری با شور و هیجان خاص و با پوشیدن  لباس های رنگی و محلی و زدن ساز و دهل انجام می شود . نحوه انجام بازی به این نحو است است که افراد به  دو تیم یا گروه پنج نفره تقسیم می شوند که چهار نفر آنها اصلی و یک نفر ذخیره می باشد  و توپ به ترتیب در اختیار گروه ها قرار می گیرد. توپ نباید بیش از سه ثانیه در دست افراد باشد . چهارنفر گروه اصلی توپ به دست روبه روی هفت سنگ که به ترتیب بر روی هم چیده شده اند قرار می گیرند و چهار نفر گروه دوم  پشت سنگ ها می ایستند. وقتی گروه اول با توپ به سنگ ها زدند و سنگ ها روی زمین ریختند اعضا گروه اول باید سریع دور سنگ ها حلقه بزنند و با همکاری همدیگر سنگ ها را روی هم پچینند در این فاصله اعضا گروه دوم  باید توپ را بدست بگیرند و اعضا گروه اول را بزنند

Game seven stone

Game seven stone as  local country of the game, but in the Chaharmahal and Bakhtiari province, with particular excitement and wearing colorful clothes and local and drum handling is done

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 3.0 stars out of 5.