جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

اینجا کربلاست

Loading the player...
اینجا کربلاست

عاشورا يعني قطرات اشكي كه حسين براي فرداي اهل بيت خويش ريخت ، عاشورا يعني جمع كردن خارهاي بيابان در شب تاريك ، يعني سيراب كردن كودك شيرخواره با سرانگشتان پيكاني تيز، عاشورا يعني ضجه هاي كودكاني غريب درصحرايي سوزان ، يعني فرو رفتن خارهاي بيابان در پاهاي كودكانه اي كه به دنبال عشق نداي لبيك سرداده بودند ، يعني اوج مردانگي و ايستادگي ، يعني تجسم تمام غيرت هايی كه در چشمهاي نجيب عباس سو سو ميزد، عاشورا يعني دلدادگي به سرچشمه پاكيها ، عاشورا يعني صداي گريه هايي كه از سر تشنگي در گلو خفه ميشد،يعني پر كردن مشك آب در عين عطش ،يعني پرپر شدن و دم بر نياوردن، يعني به آسمان پرتاب كردن خون گلوي شش ماهه اي كه از تشنگي به چشمان پدر خيره شده بود،يعني دفن كردن تمام احساس خويش در پشت خيمه ها ، عاشورا يعني وادع آخرين خواهري خسته با برادري از جنس نور، يعني عين صداقتي كه در آسمانها نظيرنداشت برنامه اینجا کربلاست به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان از شبکه استانی صدای چهارمحال و بختیاری در ساعت 16:30 به روی آنتن رفت

تاریخ تولید: 1395/07/12

تهیه کننده: فاطمه دهقانی و معصومه جونواز

گویندگان: مرضیه رفیعی، شهلا جمشیدیان، فرزین مظفری و حبیب صیادی

نویسنده: کبری حیدری و اسماعیل طادی

ارزیاب پخش: مریم نعمتی