رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

اگر رئیس جمهور بودید چه می کردید؟

دانلود

اگر شما با اراء مردم به عنوان رئیس جمهور منتخب کشور انتخاب می شدید اولین گامی که برای معیشت مردم بر می داشتید چه بود؟مردم در صحبت های خود به نکاتی از جمله کار، ریشه کنی فساد،انتصاب افراد توانمند، بها دادن به افراد متخصص و .....می باشد