جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

آوای کار، میراثی به جای مانده از پیشینیان و ترانه هایی که مردان و زنان هنگام کار و تلاش زمزمه می کنند. - نمایش محتوای خبر

 

 

آوای کار، میراثی به جای مانده از پیشینیان و ترانه هایی که مردان و زنان هنگام کار و تلاش زمزمه می کنند.

Loading the player...

آوای کار، میراثی به جای مانده از پیشینیان و ترانه هایی که مردان و زنان هنگام کار و تلاش زمزمه می کنند.یکی از بخشهای مهم فرهنگ و ادبیات عامه کار آواها یا ترانه‌ها و اشعار کار هستند.اشعار و نغمه‌ها اهنگین که به هنگام کار و تلاش مورد استفاده قرار می گیرد.